1990 - 1992

Rozszerzenie działalności TPCh - prace związane z przygotowaniem bazy hospicjum stacjonarnego w Białymstoku.

15 maja 1990 r. Zarząd Miasta Białegostoku przekazał TPCh zdewastowany zabytkowy budynek położony na posesji przy ul. Sobieskiego 1.

 

 

W latach 1990 - 1991 prowadzono prace rozbiórkowe starego budynku.


widok zabytkowego budynku od strony ulicy Sobieskiego

 


dr Helena Kuleszo-Kopystecka i dr Stanisław Kiluk

13 maja 1991 r. władze miasta Białegostoku użyczyły (do 31 maja 2004 r.) nieruchomość przy ul. Świętojańskiej 1C na hospicjum stacjonarne, pod warunkiem przeprowadzenia remontu kapitalnego domu mieszkalnego z budynkiem gospodarczym i ogrodzenia posesji we własnym zakresie i na koszt TPCh.

hospicjum przy ulicy Świętojańskiej 1C w dniu otwarcia

13 marca podpisano akt notarialny, na mocy którego TPCh przejęło nieodpłatnie w wieczyste użytkowanie posesję przy ul. Sobieskiego 1. 10 maja 1991 roku władz miejskie Białegostoku użyczyły od 31 maja 2004 roku nieruchomość przy ul. Świętojańskiej 1c, na hospicjum stacjonarne, pod warunkiem przeproeadzenia generalnego remontu domu, budynku gospodarczego i ogrodzenia, we własnym zakresie. Do remontu przystąpiono w połowie czerwca 1991 roku metodą gospodarczą i siłami  społecznymi pod kierunkiem pani inż. Zofii Puchalskiej. Cechą charakterystyczną tego domu są wysokie koszty prac remontowych. Wiele firm, instytucji oraz osób prywatnych pomogło w remoncie, dostarczając materiały budowlane i pieniądze oraz wykonując nieodpłatnie prace remontowe.

Wykaz osób fizycznych i prawnych, które udzieliły znaczącej pomocy przy remoncie generalnym budynku Hospicjum przy ul. Świętojańskiej 1c w okresie od czerwca 1991 do 30 kwietnia 1992 roku.

Usługi remontowo - budowlane, nieodpłatne:

lp. Wykonawca Wyszczególnienie robót
     
1 Zespół inzynierów-projektantów: l )Z.Piekarska 2)B. Łozowska 3)C. Szuchnicki 4)J. Kuklik Opracowanie dokumentacji technicznej: architektonicznej, instalacji elektrycznej, centralnego przyłącza i instalacji gazowej
2 inż. Maria Korbut i inż. Tadeusz Zinówko nadzór budowlany
3 Zakład Energetyczny w Białymstoku instalacja elektryczna na okres budowy, schody drewniane, kanał spalinowy i wentylacji grawitacyjnej, transport
4 Zakład Budownictwa Kolejowego Nr 2 w Białymstoku Pokrycie dachu blachą i obróbki blacharskie, transport
5 BiałostockiePrzedsiębiorstwo BudownictwaPrzemysłowego w Białymstoku Roboty budowlane wraz z materiałami budowlanymi, transport
6 Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL" w Białymstoku Instalacja centralnego ogrzewania wraz z materiałami
7 Białostockie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych w Białymstoku Instalacja elektryczna wraz z materiałami
8 PP Pracownie Konserwacji Zabytków Białegostoku Tynkowanie ścian wewnętrznych, wywóz gruzu
9 ZR-B Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Tynkowanie ścian wewnętrznych
10 Zakład Gazowniczy w Białymstoku Przyłącze i instalacja gazowa wraz z materiałami
11 Przedsiębiorstwo "Bóbr" p. Leszczyńskiego w Białymstoku Struganie i felcowanie desek na sufity
12 P. Borsukiewicz Bogdan Zakład Budowlany w Białymstoku Zabezpieczenie fundamentu budynku przed zamakaniem betonową opaską izolacyjną
13 P. Purta Jan Zakład Budowlany w Białymstoku Elewacja budynku (tynkowanie i malowanie)

 

Materiały budowlane przekazane nieodpłatnie:
 
lp. Ofiarodawca Wyszczególnienie materiałów
     
1 "Elektrotermex" Termostaty do grzejników co
2 "Geboda- Interlak" Lakier do drewna
3 "Metalzbyt" Siatka ogrodzeniowa
4 Biał. Centr. Mater. budowlanych Cement
5 "Chemia" Emalia ftalowa i farba emulsyjna

 

Wpłaty pieniężne:

lp. Ofiarodawca
   
1 Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
2 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku
3 Barczewska Filomena (sędzia SN)
4 Górski Antoni (Prezes S.A.)
5 Trembaczowski Emmanuel (radny R.M.)
6 Chojnacki Włodzimierz (radny R.M)
7 Piekan Waldemar (radny R.M.)
8 Rejonowe Biuro Pracy (refundacja kosztów zatrudn. pracowników)
9

Zebrane do puszek przed kościołami za zezwoleniem Kurii Archidjecezjalnej

Nie sposób wymienić tu wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i ofiarodawców, dlatego wskazani są ci, którym Hospicjum zawdzięcza najwięcej. wszystkim jednak - i tym najmniejszym pomocnikom TPCh - należą się słowa  podziękowania i wdzięcznej pamięci. Mimo trwającego remontu już 3 lutego 1992 r. do budynku przy ul. Ś więtojańskiej 1C został przeniesiony punkt konsultacyjny "Hospicjum" dla chorych i ich rodzin.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób, instytucji i przedsiębiorstw bardzo trudne i kosztowne przedsięwzięcie dostosowania obiektu do potrzeb hospicjum stacjonarnego zakończyło się sukcesem.

Mimo prowadzenia prac remontowo-wykończeniowych dnia 13 maja 1992 r. doszło do oficjalnego otwarcia hospicjum, które otrzymało nazwę: Hospicjum Dom Opatrzności Bożej.

To wielkie dla TPCh i osób uczestniczących w tym przedsięwzięciu wydarzenie miało bardzo uroczystą oprawę, a uczestniczyli w nim przedstawiciele hierarchii Kościoła Rzymsko - Katolickiego z Księdzem Arcybiskupem Edwardem Kisielem - Metropolitą Białostockim na czele, przedstawiciel Kościoła Prawosławnego w Białymstoku - Ksiądz Chilimoniuk, przedstawiciele władz i instytucji oraz przedsiębiorstw, które z reguły nieodpłatnie świadczyły usługi remontowe.

W pierwszym w Polsce stacjonarnym hospicjum w Polsce erygowano kaplicę hospicyjną pw. Dobrego Pasterza.

 

witraż w oknie kapicy

Uroczyste poświęcenie Hospicjum Domu Opatrzności Bożej przy ul. Świętojańskiej 1c rozpoczęto Mszą św. sprawowaną przez Arcybidkupa Edwarda Kisiela.

Nowo otwarta placówka obejmuje opieką całodobową 5 osób terminalnie chorych, które powinny znależć tu opiekę kochających je osób. Najpierw jednak należy Dom doposażyć w łóżka szpitalne, szafy, sprzęt medyczny i gospodarczy itp. Ważne, aby Dom promieniował atmosferą rodzinną, w której chorzy powinni być otoczeni autentyczną troską kochających je osób. Czy liczba tych osób będzie wystarczająca?

9 czerwca 1992 roku odbyło się II Walne Zgromadzenie oprawozdawczo - wyborcze TPCh, na którym dokonano:

nowelizacji statutu, wyboru Zarządu w następującym składzie:  dr Tadeusz Borowski-Beszta - prezes

dr Krystyna Ermusz - z-ca prezesa inż Zofia Puchalska - z-ca prezesa p. Teresa Wiszowata - sekretarz

powołania przez ww. Zarząd Towarzystwa kierownictwa Hospicjum Dom Opatrzności Bożej w

osobach: p. Zuzanna Pasławska - kierownik dr Helena Kuleszo - Kopystecka - lekarz

Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie Kroniki Hospicjum w Białymstoku prowadzonej przez dr Krystynę Trawińską, lekarza pediatrę, członka TPCh.

Odsłony: 2994