21 maja 1987 r. zawiązało się Towarzystwo Przyjaciół Chorych w Białymstoku. Ta szczególna inicjatywa była odpowiedzią na potrzeby ludzi chorych i umierających w naszym mieście.

Ważne daty z historii naszego Towarzystwa:

  • 21 maja 1987 r. zawiązało się Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Białymstoku
  • 23 listopada 1987 r. Towarzystwo zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie; rozpoczeto organizację opieki domowej 
  • 13 maja 1992r. otwarto hospicjum stacjonarne "Dom Opatrzności Bożej" przy ul. Świętojańskiej 1c, PIERWSZE HOSPICJUM STACJONARNE W POLSCE
  • 19 maja 1994 r. wpisano ZOZ Hospicjum Domowe do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej
  • 1995 r. rozpoczęto budowę hospicjum stacjonarnego "Dom Opatrzności Bożej" przy ul. Sobieskiego 1; Towarzystwo otrzymało status społecznej organizacji katolickiej
  • 6 listopada 1998 r. do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej wpisano NZOZ Hospicjum "Dom Opatrzności Bożej" przy ulicy Świetojanskiej 1 c
  • 13 maja 2002r. otwarto hospicjum stacjonarne "Dom Opatrzności Bożej" przy ul. Sobieskiego 1

Towarzystwo ma swoją siedzibę w hospicjum "Dom Opatrzności Bożej" przy ul. Sobieskiego 1 w Białymstoku

Dnia 6.04.2004 Towarzystwo uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Nr KRS 0000057571

Regon 001287340

NIP 542-23-69-322

Konto TPCh HOSPICJUM

PKO BP IO/Białystok 85 1020 1332 0000 1802 0026 1628