Modyfikacja SIWZ

Do postępowania przetargowego 1/ZP/2017

- modyfikacja SIWZ
- Załącznik nr 2 - Pakiet nr 3 (w pliku xls)

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie nr 30377 - 2017 z dnia 22-02-2017 r.
Białystok: Dostawa produktów leczniczych

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie nr 29509 - 2017 z dnia 21-02-2017 r.
Białystok: „Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, sprzętu jednorazowego użytku oraz preparatów dezynfekcyjnych”

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu

Białystok: Dostawa leków, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych.
Numer ogłoszenia: 32434 - 2016
data zamieszczenia: 15.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ODPOWIEDZI

ODPOWIEDZI - cz. 2

ROZSTRZYGNIĘCIE

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu

Białystok: Dostawa leków, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych.
Numer ogłoszenia: 14627 - 2015; data zamieszczenia: 03.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Rozstrzygnięcie przetargu.

Szczegóły zamówienia w plikach pdf:

Ogłoszenie nr 14627 - 2015

SIWZ

Specyfikacja zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi do pytań w przetargu

Odpowiedzi cd. do pytań w przetargu

Sprostowanie

Odpowiedzi cd. do pytań w przetargu

Zmiana terminu składania ofert