Wstęp

"Dobro człowieka może... przechodzić przez trudne drogi krzyżowe i ścieżki przemocy. 

To co liczy się i ocala dobro, to ta ogromna siła, bogactwo moralne, które chroni od bólu i nieszczęścia zaakceptowanego po chrześcijańsku, pokonując nędze i egoizm. Właśnie Bóg ukrzyżowany może być przypowieścią, prawdą i objawieniem."

                                                                                        Sandro Grappido

"To, co robimy, jest kroplą w morzu, gdyby jednak nie było tej kropli, to by jej w morzu brakowało."

                                                                                               Matka Teresa z Kalkuty

Czytaj więcej...

1987 - 1989

Początki ruchu hospicyjnego w Białymstoku. 

Nasze białostockie hospicjum powstało w 1987 roku, w okresie kryzysu ekonomicznego, gdy coraz mniejsze były dotacje na służbę zdrowia. Stosowano niehumanitarne praktyki w wielu placówkach służby zdrowia, m. in. odmawiano przyjmowania do szpitali tzw. przypadków beznadziejnych. Zaniedbywano w pielęgnacji obłożnie chorych, jeśli znaleźli się w szpitalu.

Czytaj więcej...

1990 - 1992

Rozszerzenie działalności TPCh - prace związane z przygotowaniem bazy hospicjum stacjonarnego w Białymstoku.

15 maja 1990 r. Zarząd Miasta Białegostoku przekazał TPCh zdewastowany zabytkowy budynek położony na posesji przy ul. Sobieskiego 1.

 

 

Czytaj więcej...

1993 - 1994

W 1993 roku TPCh otrzymało dotację celową Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej na sprzęt pielęgnacyjny, którą wykorzystano częściowo w Hospicjum przy ul. Swiętojańskiej 1c i częściowo w powołanym ZOZ Hospicjum Domowym w Białymstoku. 1 marca 1994 roku doszło do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Piotrkowskiej 2 na siedzibę TPCh, zaś 19 maja 1994 roku powołano niepubliczny ZOZ Hospicjum Domowe, sprawujący opiekę nad chorymi w miejscu ich zamieszkania, pod kierownictwem dr. Tadeusza Borowskiego-Beszty, z punktem przyjęć zgłoszeń przy ul. Piotrkowskiej 2.

Czytaj więcej...

1995 - 1998

15 maja 1995 roku odbyło się III Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, na którym dokonano:

1. nowelizacji statutu TPCh, uwzględniając zmianę statusu tj. zdefiniowanie TPCh jako społecznej organizacji katolickiej, działającej z aprobatą Rzymsko-Katolickiego Arcybiskupa Białostockiego i zgodnie z nauką Kościoła.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…