JoomlaTemplates.me by Cheap Hosting

Pro Hospiz w białostockim hospicjum. Jak pomóc w odchodzeniu?

Uczestnicy międzynarodowego projektu Pro Hospiz z Niemiec, Rumunii, Portugalii, Hiszpanii i Polski gościli w białostockim hospicjum Dom Opatrzności Bożej, by czerpać wzorce i poznać problemy związane z prowadzoną przy Sobieskiego opieką paliatywną.

 

Polskim przedstawicielem wspólnego działania jest Domowe Hospicjum w Nowej Woli koło Michałowa, które także planuje uruchomić placówkę stacjonarną, choć jak na razie nie ma na ten cel wystarczających środków. Uczestnicy projektu Pro Hospiz goszczą w regionie od kilku dni, w czwartek wizytowali jedyne w Podlaskiem stacjonarne hospicjum, które zostało zbudowane społecznymi siłami. Obcokrajowcy byli pozytywnie zaskoczeni skalą inwestycji i warunkami panującymi w placówce, która działa w dużej mierze w oparciu o wolontariat i dzięki darowiznom ludzi dobrej woli.

Celem projektu jest przede wszystkim szerzenie idei hospicyjnej w Europie i dzielenie się doświadczeniami w organizowaniu takiej opieki. Liderem projektu, który łączy Polaków, Portugalczyków, Rumunów i Hiszpanów, są Niemcy, którzy świetnie radzą sobie z tym niełatwym tematem, związanym ze starzeniem się społeczeństwa. Uczestnicy po raz pierwszy wizytowali Polskę, a na zakończenie wspólnego przedsięwzięcia w przyszłym roku ma powstać wydawnictwo z dobrymi praktykami prowadzenia hospicjów.

fotografia: Agnieszka Sadowska
Odsłony: 4986