1999

TPCh "Hospicjum" podpisało umowy z Podlaską Regionalną Kasą Chorych na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Hospicjum "Dom Opatrzności Bożej" przy ul. Świętojańskiej 1C i Hospicjum Domowe w Białymstoku ze stawką 150 zł na każdy dzień opieki nad chorym.

Lekarze i pielęgniarki Hospicjum Domowego usłużyli 185 chorym i ich rodzinom, w sumie odbyli 4600 wizyt.

Kontynuowana jest budowa Domu Hospicyjnego przy ul. Sobieskiego 1.  W związku z rozpoczęciem montażu instalacji wodno - kanalizacyjnej i c.o. prezes TPCh dr n. med. Tadeusz Borowski-Beszta poprosił MDK Przedsiębiorstwo Handlowe Mirosława Dubickiego o darowiznę rur pcv i innych materiałów do montażu sieci kanalizacyjnej, prośbę ponowił 16-11-1999 r. z zastrzeżeniem, jeżeli darowizna nie jest możliwa to prosi o upusty przy zakupie materiałów.

Zarząd TPCh prosił Przedsiębiorstwo Handlowe "Viking" s.c. E i K Krutul w Białymstoku o ok. 900 cegieł klinkierowych do budowy kominów na dachu Hospicjum przy ul. Sobieskiego 1.

21-06-1999 r. złożono zamówienie do Zakładu Stolarskiego p. Wojciecha Ryciuka w Ostrożanach na wykonanie 6 sztuk drzwi zewnętrznych i 22 sztuk okien zespolonych, 6 lipca wstawiono  stolarkę.

Do 6 lipca wykonano tynki wewnętrzne i posadzki oraz ułożono glazurę. 26 października odbyło się IV Walne Zgromadzenie sprawozdawczo - wyborcze TPCh "Hospicjum" w Białymstoku. Dokonano wyboru Zarządu Towarzystwa w następującym składzie:

dr n. med. Jolanta Iwanowska - prezes

dr n. med. Tadeusz Borowski-Beszta - z-ca prezesa

dr n. med. Monika Rucińska - z-ca prezesa

mgr Daniela Czerniawska - sekretarz

p. Marianna Kamińska - Wojtulewska - skarbnik

dr Helena Kuleszo - Kopystecka - członek zarządu

dr Irena Szrot - Andryszewicz -  członek zarządu

Indywidualni darczyńcy - osoby świeckie, kapłani i siostry zakonne - wsparli budowę domu Hospicjum przy ul. Sobieskiego 1 ofiarami pieniężnymi w wysokości 7 460 zł.

Odsłony: 1661