1995 - 1998

15 maja 1995 roku odbyło się III Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, na którym dokonano:

1. nowelizacji statutu TPCh, uwzględniając zmianę statusu tj. zdefiniowanie TPCh jako społecznej organizacji katolickiej, działającej z aprobatą Rzymsko-Katolickiego Arcybiskupa Białostockiego i zgodnie z nauką Kościoła.

2. wyboru Zarządu Towarzystwa w składzie:

Tadeusz Borowski-Beszta - prezes

Krystyna Ermusz - z-ca prezesa

Jolanta Iwanowska - z-ca prezesa

Zuzanna Pasławska - sekretarz

Regina Masłowska - skarbnik

Irena Szrot-Andrysewicz - członek

Józefa Toczydłowska - członek

3. powołania przez Zarząd na kierownika Hospicjum Domowego dr Teresy Żółtowskiej

4. odwołania dr Heleny Kuleszo-Kopysteckiej z funkcji lekarza Hospicjum Domu Opatrzności Bożej w związku ze złożoną rezygnacją

5. powołanie na miejsce dr Heleny Kuleszo-Kopysteckiej dr Heleny Ermusz.

 

Przygotowanie do budowy siedziby hospicjum stacjonarnego przy ulicy Sobieskiego w Białymstoku.

 

Na działce budowlanej o powierzchni 2114 m2 po rozbiórce zdewastowanego budynku mieszkalnego, przekazanej przez Zarząd Miasta Białegostoku w wieczyste użytkowanie Towarzystwu Przyjaciół Chorych, rozpoczęto przygotowania do wznoszenia budynku.  Zespół projektantów wykonał nieodpłatnie następujące projekty:

Elektrociepłownia Białystok wywiozła gruz po rozbiórce starego domu.

Relaks Spółka z o.o. wykonała wiercenia i dokumentację techniczną badań gruntu dla potrzeb budowy.

Przedsiębiorstwo Budowlane "Arkada" wykonało ogrodzenie placu budowy.

Okręgowa Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie przekazała wagon towarowy z przeznaczeniem na zaplecze budowy (wagon nadal jest na terenie Hospicjum). PRK Białystok przetransportował wagon a Białostockie Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych i Maszyn Budowlanych ustawiło go na placu budowy.

19 września 1995 r. Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku wydał pozwolenie na budowę Hospicjum. Inż. geodeta Choruży wytyczył zarys budynku i zapewnił obsługę geodezyjną.

Materiały budowlane takie jak: cement, wapno, beton; TPCh otrzymało jako darowizny od: Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "WAREX" Sp. z o.o. Ignatki, RABET s.c. Ratyński, PPUH Kombinat Budowlany w Białymstoku, Biacem, JAZ-BUD.

Kruszywo dostarczały bezpłatnie Białostockie Kopalnie Surowców Mineralnych, Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego "Radom" Zakład w Białymstoku, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Studziankach oraz p. Edward Hlebowicz Jurowiec.

Stal zbrojeniową ofiarowało Przedsiębiorstwo Handlowe "Mirpol" i Białostocka Centrala Materiałów Budowlanych.

5 listopada 1995 r.  rozpoczęto prace ziemne - wykop pod budynek hospicjum stacjonarnego przy ul. Sobieskiego 1 w Białymstoku.

 

 

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych dr Tadeusz Borowski - Beszta z p. Witoldem Paszkowskim.

Pismem z 29 listopada 1995 r. Białostockie Kopalnie Surowców Mineralnych poinformowały o przekazaniu w formie darowizny 200 ton żwiru i 500 ton piasku uszlachetnionego na budowę hospicjum.

1996

Trwała budowa gmachu hospicjum stacjonarnego przy ul. Sobieskiego 1.  Ulewne deszcze zalewały wykop i uniemożliwiały podjęcie robót, zaszła więc konieczność ponownego przebadania przez geologa mgr inż. Stefana Rolę struktury gruntu w związku z uszkodzeniami przy ul. Sobieskiego i ustalenia czy nie zmieniła się ona w stosunku do roku 1995.

17 maja 1996 dr Tadeusz Borowski z synem zabezpieczali wykop przed dalszym zalaniem. 21maja 1996 firma "Bartos" s.c. przekazała nieodpłatnie pompę do wypompowywania wody.

Do pomocy w organizacji budowy Domu Opieki Hospicyjnej aktywnie włączył się ks. Krawczenko - budowniczy kościoła parafialnego na Wysokim Stoczku pw. Zmartwychwstania Pańskiego  przekazując p. Edwarda Bukryna, który  w dniach 22-23 maja wykonał zbrojenie ław fundamentowych i później wykonywał wszystkie pozostałe zbrojenia budowy. W dniu 27-31 maja 4 pracowników od ks. Krawczenki ustawiało szalunki ław fundamentowych, pomagali im uczniowie z Technikum Budowlanego w Białymstoku pod nadzorem instruktora nauki zawodu. Przez cały czas pracowała pompa odwadniająca.

Doc. dr inż. Romuald Steckiewicz wykonał dodatkowe badania geologiczne w wykopie.

1 czerwca 1996 w godzinach 0700 - 1930 trzech pracowników od ks. Krawczenki z panią inż. Zofią Puchalską zalało ławy fundamentowe przyszłego gmachu hospicjum. W tym celu Białostocki Kombinat Budowlany dostarczył 24 m3 betonu.

W dniach 10 -18 czerwca 1996 wykonywano drenaż terenu. Przez cały okres budowy usługi transportowe świadczył "Transport Ciężarowy" p. Marka Raczkowskiego, począwszy od udostępnienia trzech wywrotek, koparki z obsługą i wsparcia finansowego na sumę 15 tys. złotych oraz pana Tadeusza Mikiewicza. Pan Mościcki udostępnił ciężki sprzęt do niwelacji terenu. Na wykonanie stanu zerowego budynku (piwnice ze stropem) cegły z rozbiórki dostarczyła parafia rzymskokatolicka Dobrzyniewo Kościelne, bloczki cementowe - Jerzy Popko z Krupnik.

W związku z potrzebami wynikającymi w trakcie wykonywania stanu zerowego TPCh "Hospicjum" w Białymstoku występowało do następujących przedsiębiorstw z pismami o wsparcie:

Jak wynika z powyższych pism Towarzystwo zabiegało o bezinteresowne i bezpłatne wsparcie budowy hospicjum, pamiętając o podziękowaniom dobroczyńcom. Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych nie można było wywozić ziemi z wykopu ciężkim sprzętem, więc wywożono ją taczkami. Prace te wykonywali:

13 sierpnia 1996 r Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Białymstoku doprowadziło wodę na plac budowy przy ul. Sobieskiego 1 i rozpoczęto wykonywanie zerowego stanu budowy.

Murarzami byli panowie:

pomocnikami murarzy:

2 sierpnia dr. Tadeusz Borowski wystąpił z prośbą do ojca prowincjała Zgromadzenia Słowa Bożego (Werbistów) o wyrażenie zgody na posługę o. Piotra Bondarczuka w Hospicjum przy ul. Sobieskiego 1. 30-08-1996 na ręce dr Borowskiego nadeszła pozytywna odpowiedź o. Jana Wicharego - prowincjała Zgromadzenia Księży Werbistów wraz z życzeniami błogosławieństwa Bożego "Hospicjum" w Białymstoku. Od 30-09-1996 r. zaczął pracę na budowie hospicjum Andrzej Dobysz, a od 7 października Piotr Piątek.
W dniach 11, 17 i 21 października przy zasypywaniu fundamentów pracowali uczniowie z Technikum Melioracji Wodnych w Białymstoku pod kierunkiem nauczycieli. 30 listopada 1966 r. "Przemysłówka" Białostocka dźwigiem ułożyła płyty nad piwnicą.
6 grudnia zaczął pracę murarz Adam Gawrych, który zbudował cały gmach hospicjum przy ul. Sobieskiego w Białymstoku od stanu zerowego po dach. Oto jego zdjęcie.

 

18 grudnia zabezpieczono budowę na okres zimy.

 

W 1997 roku wykonano stan zerowy zamknięty budynku Hospicjum przy ul. Sobieskiego 1.

Bloczki na budowę w postaci darowizn dostarczały:

- cegielnia z Dobrzyniewa ?Wilamowski? - Przedsiębiorstwo prywatne,

- Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej "Lewkowo"

80 sztuk stropowych płyt kanałowych przekazała Fabryka Wyrobów Runowych "Biruna" z Białegostoku.

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych "MIPA" przekazało tablicę rozdzielczą do zasilania placu budowy, zasilanie i oświetlenie wykonał Rejon Energetyczny Białystok.

 

 

 

Odsłony: 3455