1999

TPCh "Hospicjum" podpisało umowy z Podlaską Regionalną Kasą Chorych na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Hospicjum "Dom Opatrzności Bożej" przy ul. Świętojańskiej 1C i Hospicjum Domowe w Białymstoku ze stawką 150 zł na każdy dzień opieki nad chorym.

Lekarze i pielęgniarki Hospicjum Domowego usłużyli 185 chorym i ich rodzinom, w sumie odbyli 4600 wizyt.

Czytaj więcej...