Modlitwa za ojczyznę

Boże, Ojcze nasz i Opiekunie, błogosław ojczyźnie naszej. Dodaj nam mocy i łaski, abyśmy ją modlitwą i pracą wspierali i zdolni byli do wszelkich dla niej poświęceń. Wspieraj, o Panie, ojczyznę naszą i spraw, aby panowały w niej po wsze czasy sprawiedliwość, miłość i szczęście społeczne. Amen. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!

Odsłony: 1974