Sprawozdanie finansowe TPCH

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za 2016 r.

część 1

część 2

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro.

Rachunek zysków i strat.

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

część 1

część 2

część 3

część 4

 

 

 

Odsłony: 3151