JoomlaTemplates.me by Cheap Hosting

Jesienna edycja kursu wolontariatu 2016

Zakończyła się jesienna edycja organizowanego w hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” kursu. Uczestniczyło w nim 48 osób, w większości młodych, z których 38 było słuchaczami na wszystkich spotkaniach. Omawiane zagadnienia dotyczyły pełnionej w hospicjum stacjonarnym opieki, którą cechuje wszechstronność aktywnych działań, mających na celu zaspokojenie wielorakich cielesnych, psychicznych, socjalnych i duchowych potrzeb.

Zadaniem zespołu hospicyjnego jest leczenie bólu, duszności, nudności, wymiotów i innych dokuczliwych objawów. Łagodzenie lęku i depresji, przeciwdziałanie osamotnieniu i izolacji oraz ofiarowanie wsparcia duchowego. Celem działań wielodyscyplinarnego zespołu jest dążenie do poprawy jakości, szybko uciekającego życia chorego oraz zapewnienie opieki jego rodzinie.


Naszymi podopiecznymi są chorzy,  w znacznie zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, którzy wieloetapowy, wyczerpujący dostępne środki i metody, proces leczenia zmierzający do wyleczenia, mają ją już za sobą. Osoby omawiające  poszczególne zagadnienia podczas kursu wyróżnia fachowość, długoletni staż pracy w zawodzie i posługi chorym w hospicjum. Dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem bezinteresownie, z potrzeby serca. Kurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych niesieniem pomocy ludziom jej potrzebującym, czy to wśród znajomych, czy też w rodzinie. Omawiane zagadnienia dotyczą w jakimś zakresie nas wszystkich, dlatego zachęcam do skorzystania. Uczestnictwo w kursie nie zobowiązuje do podjęcia wolontariatu w hospicjum.

Organizatorka Daniela

Odsłony: 3836