Hospicyjne wypominki w Białymstoku

Tradycja organizowania wypominek przez  Hospicjum sięga ostatnich lat minionego już wieku XX.  Pierwsze spotkania organizowane były w kaplicy sióstr Misjonarek Świętej Rodziny    przy ul. Stołecznej 1 w Białymstoku. Zaczęło się od  Mszy św. za osoby zmarłe, którymi opiekowało się Hospicjum Domowe. Z osób okrytych żałobą po śmierci kogoś bliskiego, kim w ostatniej fazie choroby nowotworowej opiekowali się ludzie z Hospicjum, utworzyła się Grupa Wsparcia Rodzin Osieroconych. Grupa ludzi w czerni spotykała się regularnie w I piątki każdego miesiąca. Po Mszy św., którą sprawował mianowany przez Arcybiskupa Białostockiego na Kapelana Hospicjum o. Piotr Maria Bondarczuk SVD.
Po Mszy św. spotykaliśmy się w salce przy herbatce i przyniesionych przez nas słodkościach. Podczas jednego ze spotkań, a było to 8.01.1999 r. po odmówieniu na zakończenia spotkania Różańca, zrodził się w głowie naszego Kapelana pomysł, żeby utworzyć Koło różańcowe, które swoją modlitwą obejmie chorych z Hospicjum. Z czasem powstało wiele kół różańcowych, z których i utworzyła się Wspólnota Pomocników  Hospicjum. Poza pomocą duchową, wniosła ona niemały, trwały ślad do Hospicjum. W bardzo słabej kondycji, ale funkcjonuje po dzień dzisiejszy.   
Drugą osobą duchowną opiekująca się grupą rodzin osieroconych była siostra Jana MSF. Kolejny pomysł, aby organizować roczne spotkania wspominkowe, połączone z opłatkiem pochodzi właśnie od niej. Pierwszemu spotkaniu towarzyszył niewypowiedziany entuzjazm i radość. Widoku osób w czerni wypełniających już nie tylko udostępnione salki, ale też i korytarze i wszelkie dostępne miejsca, uradowanych i szczęśliwych nie zapomnę nigdy. Kiedy to w roku 2002 zaczęło  funkcjonować Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” przy ul. Sobieskiego 1, chorych zaczęło przybywać a jednocześnie powiększało się grono osób osieroconych. Z  kaplicy przy ul. Stołecznej przenieśliśmy spotkania wspominkowe do Kościoła Matki Bożej Fatimskiej przy ul. Kraszewskiego. Hospicjum znajduje się na terenie tej parafii, bardzo blisko kościoła. 
Od roku 2012 spotkania wspominkowe były organizowane dwa razy w roku, w nowej części hospicjum.. W miarę jak kolejne oddziały zostały wykańczane i chorych przybyło, okazało się, że aula zrobiła się zbyt mała i zaproszeni żałobnicy wypełnili obszerny hol przylegający do auli. Hospicjum białostockie organizuje dwukrotne wypominki, katolickie i prawosławne. Na wypominki prawosławne zwane panichidą zaprasza ks. Anatol Fiedoruk, kapelan naszych chorych wyznania prawosławnego, do cerkwi p/w proroka Eliasza w Dojlidach. W tym roku panichida dwukrotnie odbyła się w hospicjum. Nabożeństwo żałobne w miejscu przejścia do Domu Ojca bliskich osób jest dla jednych dobrą okazją wspomnienia jeszcze raz tego momentu. Zupełnie inna jest atmosfera i nastrój sprzyjający zadumie w pomieszczeniach sakralnych. Cerkiew św. Proroka Eliasza usytuowana jest na cmentarzu, co też ma swoją niesamowitą wymowę i urok, podobnie jak spotkanie na plebanii.
Tegoroczne listopadowe wypominki  miały tradycyjny schemat. Wyczytaniu imion i nazwisk (472) osób zmarłych, krótkie rozważania różańcowe i tajemniczka różańca oraz śpiew. Po wypominkach Eucharystia sprawowana przez kapelana hospicyjnego ks. dr  Pawła Murzińskiego. Spotkanie zakończyło się w bardzo miłej atmosferze przy ciastku i kawie, na które zaprosił nasz szef pan, dr Borowski.    

Daniela Czerniawska

Odsłony: 4230