JoomlaTemplates.me by Cheap Hosting

Kurs - Podstawy Opieki Hospicyjnej

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KURSIE: „PODSTAWY OPIEKI HOSPICYJNEJ”

 

Termin: 10 .02 - 17.03. 2015 r., spotkania we wtorki, w godz. od - 17.00 do - 19.00

Miejsce: Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej”. ul. Sobieskiego 1 (aula II piętro)

Prowadzący: kapelan hospicyjny, członkowie T.P.Ch. ”Hospicjum”, pracownicy Hospicjum.

Spotkanie I – 10.02.2015 r.

Historia ruchu hospicyjnego i hospicjum białostockiego.
Opieka hospicyjna jako alternatywa dla eutanazji.

Spotkanie II - 17.02.2015 r.

Rehabilitacja i masaż.
Sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny.
Techniki zmiany ułożenia chorego, przenoszenia, poruszania się.

 

Spotkanie III – 24.02.2015 r.

Pielęgnacja chorego.
Bezpieczeństwo i higiena pracy.

 

Spotkanie IV – 03.03.2015 r.

Psychologiczne problemy w kontakcie z chorym.
Jak rozmawiać z chorym i jego rodziną.
Organizacja czasu wolnego choremu

 

Spotkanie V - 10.03.2015 r.

Sens cierpienia, znaczenie opieki duchowej dla chorych i ich rodzin.
Wsparcie rodzin osób chorych w okresie choroby i osierocenia.

 

Spotkanie VI - 17.03.2015 r.

Rola wolontariusza w opiece świadczonej chorym w hospicjum.
Znaczenie wolontariatu w opiece hospicyjnej.
Inne formy świadczenia pomocy chorym.

ZAPRASZAMY

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu jest udział we wszystkich spotkaniach.

Kurs nie daje uprawnień zawodowych.

 

Odsłony: 6038