Zaszczyt i obowiązek

Relacja z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Białymstoku.

Doktor Tadeusz Borowski-Beszta, wieloletni prezes TPCh „Hospicjum” jednogłośnie został wybrany do dalszego kierowania placówką. Tak zadecydowali członkowie Towarzystwa, obradujący 25 kwietnia na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym. Były podsumowania i ocena pracy. Były i wybory nowych władz, które przez kolejne lata będą musiały pokierować hospicjum.

Ale... Po kolei. Uroczystość rozpoczęła się - tradycyjnie - mszą świętą dziękczynną, odprawioną w hospicyjnej kaplicy. Później goście przenieśli się do auli, gdzie odbywały się obrady Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego. Rozpoczął je Tadeusz Borowski-Beszta witając wszystkich na tym wyjątkowym, w życiu Towarzystwa spotkaniu.

dr Wanda Rzeszut

Na przewodniczącą zgromadzenia wybrano dr Wandę Rzeszut, która od tej pory przejęła głos. A tegoroczne „walne” rozpoczęło się od nietypowej informacji. Bowiem na moment przed godziną jego rozpoczęcia, zarząd Towarzystwa odbył spotkanie, na którym przyjął nowych członków. Bardzo się cieszymy, że nasze szeregi rosną :)

Później już rozpoczęła się rutynowa praca Zgromadzenia. Zaczęto od typowych formalności. Wybrano sekretarza, którym została Daniela Czerniawska. Wybrano też członków poszczególnych komisji. Następnie przyjęty został porządek obrad, a zgodnie z nim w tym momencie rozpoczął się blok sprawozdawczy. Rozpoczął go sprawozdaniem z działalności Towarzystwa dr Borowski. Ze względu na kłopoty z głosem, poprosił, aby przygotowaną przez niego treść odczytała przewodnicząca zebrania. Z ważniejszych informacji należy podkreślić fakt, że ostatecznie oddany jest już do użytku nowy obiekt hospicjum przy ul. Sobieskiego. Wprawdzie prace wykończeniowe nie są jeszcze zakończone, ale procedury formalne – są dopełnione już w całości. Drugą istotną informacją jest fakt, wciąż wzrastającej liczby chorych zgłaszających się do hospicjum. W zeszłym roku odnotowaliśmy 861 przyjęć. Cieszy jednak fakt, że nie ma kolejek osób oczekujących na przyjęcie. I jeszcze parę liczb ze sprawozdania doktora: w ciągu dotychczasowych 30 lat pracy Towarzystwa, hospicjum przyjęło - bagatela - 20 tys. chorych. Obecne zatrudnienie - 160 osób, plus kilkudziesięciu wolontariuszy. 13 października 2017 r. - to data otwarcia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Turośni Kościelnej – kolejnej placówki służącej chorym, a prowadzonej przez nasze Towarzystwo.
Następnie dr Borowski poprosił o zabranie głosu Jana Kondziora, wiceprezesa Towarzystwa, bo to – tu cytat - „on dźwiga ciężar finansowy hospicjum”.
- Cieszę się, że rozrasta się Towarzystwo – zaczął pan Jan, kierując słowa wdzięczności w stronę nowo przyjętych członków.
Następnie usłyszeliśmy wiele liczb, podsumowujących budowę, kwot wpływających z odpisów 1% podatku a także tych dotyczących utrzymania nowej placówki w Turośni. Sprawozdanie z działalności hospicjum domowego złożyła dr Aneta Domalewska, a ZOL w Turośni – siostra Bożena Warowna. To ostatnie przygotowane było i przyjęte z humorem, bowiem siostra nie omieszkała docenić pomocy lokalnej społeczności w działalności hospicjum:
- Miejscowa ludność wspiera nas życzliwością i jajkami – mówiła.
Dodam, że w Turośni przebywa od pół roku 11 pacjentów.
Później przedstawicielka Komisji Rewizyjnej przedstawiając mnóstwo skrupulatnych wyliczeń biegłego rewidenta, skwitowała formalnie, że gospodarkę finansową prowadzono zgodnie z zasadami. Po czym w imieniu Komisji Rewizyjnej wniosła do Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podjecie uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi. Ustępującemu, bo to było zebranie sprawozdawcze, ale i wyborcze.
Zgłoszono 13 nazwisk do nowego składu zarządu. Zadecydowano wcześniej, że nowy zarząd będzie się składał tylko z siedmiu (a nie jak dotychczas z 9) osób. W skład nowego zarządu weszły następujące osoby: Tadeusz Borowski-Beszta (41), Jolanta Iwanowska (36), Aneta Domalewska (34), Daniela Czerniawska (33), Wanda Rzeszut (31), Jan Kondzior (28) i Barbara Klem (20).
Nowy zarząd ukonstytuuje się 8 maja, o czym Państwa oczywiście poinformujemy.
Po tym najbardziej emocjonującym punkcie zebranie zamknięto dopełniając formalnego przegłosowania poszczególnych uchwał podjętych na Zgromadzeniu.
Barbara Klem
zdjęcia - Beata Bogdanowicz

Odsłony: 2233