JoomlaTemplates.me by Cheap Hosting

Dame Cicely Saunders - twórczyni nowoczesnego ruchu hospicyjnego

(plik w formacie pdf)
Spis treści:

Przesłanie do uczestników I Pastoralnej Opieki Hospicyjnej
Poznań, 17-19 listopada 1992 r.

Dame Cicely Saunders - twórczyni ruchu hospicyjnego
Janina Kujawska - Tenner

Wykład wygłoszony na IV Zjeździe Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego w Krakowie w dniu 25 czerwca 2000 r.

Przemówienie Dame Cicely Saunders z okazji 20  rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza" w Krakowie

Zasady określone przez Dame Cicely Saunders

Wywiad dr Łukasza Tischnera z Dame Cicely Saunders

Nabożeństwo dziękczynne za życie i pracę Cicely Saunders

Kilka słów o życiu dr Cicely Saunders

Słowa Dame Cicely Saunders

Więzi Dame Cicely Saunders z polskim ruchem hospicyjnym

Rola dr Cicely Saunders w powstaniu ruchu hospicyjnego w Polsce

Obrazy Mariana Szyszko - Bohusza w Hospicjum św. Łazarza

Piśmiennictwo

Odsłony: 3348