JoomlaTemplates.me by Cheap Hosting

Hospicjum funkcjonuje sprawnie

Udzieleniem absolutorium dla ustępującego zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Białymstoku i wyborem nowego zarządu do reprezentowania organizacji na kolejną kadencję zakończyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze TPCh, które odbyło się 29 kwietnia br. w hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” w Białymstoku.

Więcej zdjęć w galerii.

 

Na Zgromadzenie stawiło się blisko 30 osób, co stanowiło wymagane quorum uprawnionych do głosowania. Po spełnieniu wymagań formalnych, dotyczących tego typu spotkań, przystąpiono do przedstawienia merytorycznych sprawozdań z działalności zarządu Towarzystwa za okres upływającej kadencji. I tak o działalności ZOZ Hospicjum Domowe w Białymstoku sprawozdanie przygotował jego kierownik – Dariusz Kożuchowski. Natomiast o działalności NZOZ Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” mówił Tadeusz Beszta-Borowski.

Przedstawione zostało również sprawozdanie komisji rewizyjnej z kontroli działalności zarządu i placówek hospicyjnych. Wszystkie raporty zostały jednogłośnie przyjęte, a działalność Towarzystwa i wynikająca z niego sytuacja finansowa, ocenione bardzo pozytywnie. W związku z tym nie było wątpliwości, aby dotychczasowy zarząd otrzymał 100-procentowe absolutorium.

Następnie w drodze tajnego głosowania wybrany został nowy zarząd (do którego weszło siedmioro dotychczasowych przedstawicieli plus dwie nowe osoby) oraz trzyosobowa komisja rewizyjna.

Dziękujemy wszystkim osobom czynnie udzielającym się we władzach Towarzystwa, gratulujemy państwu zaufania innych i życzymy wielu dalszych osiągnięć w kolejnych latach działalności.

Basia Klem, zdjęcia: Beata Bogdanowicz

Szczegółowe sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia zamieścimy za kilka dni.

Odsłony: 3093