JoomlaTemplates.me by Cheap Hosting

Miłosierdzie bez iluzji

Czas od 18 do 25 stycznia każdego roku to, od ponad 70 lat, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – tzw. tydzień ekumeniczny. Opieką hospicyjną objęci są chorzy niezależnie od wyznania. Pracujący tu personel i wolontariusze są różnych wyznań.

 

W hospicjum już nie spotykamy chorych zwracających się o skrócenie im życia. Ważną tu jest służebna postawa wszystkich hospicjantów wobec chorych i zapewnienie im obecności, solidarności i pomocy w godzinie próby. Temu wyzwaniu usiłują oni sprostać. Wśród „białego personelu” posługują chorym siostry zakonne - pielęgniarki ze Zgromadzenia Małych Sióstr Opatrzności Bożej (przybyły z Włoch) i Misjonarki św. Rodziny. Szczególnie te ostatnie są zatroskane - zgodnie z powołaniem Zgromadzenia - o ekumeniczny charakter „Domu Opatrzności Bożej.” W kaplicy hospicyjnej znajduje się replika obrazu Matki Pojednania z Sanktuarium w Hodyszewie – obrazu, przed którym modlili się unici, prawosławni i katolicy. Jesteśmy więc jedną rodziną hospicyjną, świadczącą czynne współczucie i miłosierdzie wobec swoich braci i sióstr.

Odsłony: 3206